Küttepuude tootmine

küttepuud• Küttepuudeks nimetatakse metsadest raiutud, erinevatest ümarpuidu liikidest valmistatud puuhalge.
• Küttepuude eelised teiste alternatiivsete kütteliikide ees on enamjaolt hind!
• Küttepuude hankimisel tuleb silmas pidada puude kvaliteeti, kogust õigsust ja müüja usaldusväärsust.

Forestry OÜ müüb 3 meetriseid küttepuid Harjumaal aastaringselt.

Müüme lehtpuukütet kase- ja okaspuukütet .