Metsamaa ost ja müük

Metsamaa ost-müük on läbi raiutud ja raiumata metsakinnistute ostmine või müümine.

Erinevalt paljudest teistest metsamaa ostjatest oleme valmis metsamaad ostma koos põllumaaga.

Juhul, kui metsmaa on kaasomandis, tuleb  EELNEVALT  ka teiste kaasomanikega müügi asjus kokku leppida.  Kui on metsamaa koormatud hüpoteegiga, peab arvestama sellega, et laen tuleb enne kinnistu või raieõiguse võõrandamist ära tasuda.

Forestry OÜ on vajadusel valmis laenu omade vahenditega kustutama. Selline teenus on metsaomaniku jaoks väga mugav, kuna tasutud laenusumma arvestatakse hiljem tehingu summast maha.

Meie korraldame ja muudame metsa ostu-müügi lihtsaks ja mugavaks.

Forestry on Sinu usaldusväärseim partner metsamaa ja kasvava metsa müümisel!

Metsamajanduskava
JahEi