Metsamaterjalraieoigus

Ostame kokku metsamaterjali järgnevate sortimentide järgi:

  • Palk
  • Latt
  • Paberipuu
  • Küttepuu

Kui soovid ise ülestöötada ja müüa metsamaterjali, siis palume eelnevalt meiega konsulteerida materjali mõõtude, hinna ja kvaliteedi asjus.
Materjal peab olema sortimentide järgi eraldi riidastatud tee äärde selliselt, et metsaveok saaks koorma peale laadida.

Metsamajanduskava
JahEi