Raieõiguste ost ja müükraieoigus

Raieõigust müüakse üldjuhul kahel viisil:

1) Raieõiguse võõrandamine – Forestry OÜ teeb hinnapakkumise konkreetsele raiõigusele (eeldab metsateatise olemasolu). Raieõiguse võõrandamise tulemusena läheb raieõiguse objektiks olevate puude omandiõigus üle müüjalt ostjale. Hinnapakkumine tehakse konkreetsetele metsaeraldistele, mis on määratud metsateatisega.

2) Raieõiguse võõrandamine väljatulekuna – Forestry OÜ edastab metsamaterjalide sortimentide hinnakirja ja ülestöötamise teenustasud. Forestry OÜ teostab metsa ülestöötamise,  ja transpordib ning  realiseerib metsast saadud materjali sortimendid. Kui kõik materjal on realiseeritud, selguvad kogused ja summad puidusortimentidele. Sellest kujuneb välja metsast saadud lõplik tulu.

Raieõiguse võõrandamine väljatulekuna on hea lahendus kliendile. Siis saab metsamüüja osaliselt kaasa rääkida raie teostamisele ja Forestry OÜ saab rohkem kliendi erisoovidega arvestada (nt osaline puude säilitamine).

Forestry on sinu parim partner raieõiguse ostmisel ja müümisel!

Metsamajanduskava
JahEi